Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ADVANCED CARDIOMED S.R.L., cu sediul social în București, Sos. Iancului, Nr. 21, Bl. 106A, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sect. 2, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de Internet advancedmedical.ro („Site-ul”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ADVANCED CARDIOMED S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării advancedmedical.ro, cum ar fi informațiile pe care le completați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, ADVANCED CARDIOMED S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ADVANCED CARDIOMED S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul sanatate-smart.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să îi furnizați. Oferirea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ADVANCED CARDIOMED S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și, deci, în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de informări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ADVANCED CARDIOMED S.R.L. prin intermediul advancedmedical.ro.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Oferirea informațiilor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • în scopul realizării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe advancedmedical.ro
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ADVANCED CARDIOMED S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Oferirea informațiilor dumneavoastră în acest scop este voluntară.
  Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ADVANCED CARDIOMED S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de informări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ADVANCED CARDIOMED S.R.L. prin intermediul advancedmedical.ro.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, desigur, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima acordul pentru prelucrarea informațiilor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms care conține informări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.
  Refuzul oferirii consimțământului pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe advancedmedical.ro.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ADVANCED CARDIOMED S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor de pe advancedmedical.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
  Furnizarea informațiilor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul oferirii datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

În principiu, ADVANCED CARDIOMED S.R.L. va prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de analizare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și, ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina
ADVANCED CARDIOMED S.R.L. – de exemplu: în cazul documentelor justificative financiar contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, (deținătorul website-ului) va înceta analizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop. Desigur, asta înseamnă că nu vor fi afectate prelucrările desfășurate de deținătorul advancedmedical.ro pe baza acordului exprimat de dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ADVANCED CARDIOMED S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină compania în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului – de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT – ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea sanatate-smart.ro;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de ADVANCED CARDIOMED S.R.L. prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea advancedmedical.ro și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de folosire și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ADVANCED CARDIOMED S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar pentru state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de ADVANCED CARDIOMED S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ADVANCED CARDIOMED S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, dar și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de ADVANCED CARDIOMED S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
– este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ADVANCED CARDIOMED S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  – persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  – prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  – operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii)
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de ADVANCED CARDIOMED S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări, potrivit celor indicate mai jos:

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ADVANCED CARDIOMED S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ADVANCED CARDIOMED S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea ori apărarea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dpo@advancedmedical.ro.
Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe detalii în legătură cu modul în care se utilizează aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind utilizarea fișierelor cookie.