Termeni și condiții

I. Definiții termeni

FURNIZOR – ADVANCED CARDIOMED S.R.L, cu sediul social în București, Sos. Iancului, Nr. 21, Bl. 106A, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sect. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/8313/2007, cod fiscal 21642399, având contul nr. RO07BTRL04401202C55981XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, și deținătoare a site-ului advancedmedical.ro.

Punct de lucru: Str. Tudor Vianu 38, Et 3, Ap 4, Interfon 4, București. Telefon: 031.432.00 / 01, e-mail: contact@advancedmedical.ro

CUMPĂRĂTOR – orice persoană fizică sau juridică ce creează un Cont pe Site și efectuează o Comandă / o comandă directă (fără cont) sau telefonică;

CONT – înregistrarea în cadrul site-ului cu un e-mail și o parolă pentru transmiterea unei comenzi;

SITE – advancedmedical.ro și subdomeniile acestuia;

COMANDĂ – documentul electronic sau apelul telefonic înregistrat prin care CUMPĂRĂTORUL transmite FURNIZORULUI intenția sa de achiziție a unui serviciu medical din cadrul site-ului;

SERVICII – serviciile medicale pe care FURNIZORUL le livreaza CUMPĂRĂTORULUI prin intermediul site-ului;

CAMPANIE – promovarea unui anumit număr de SERVICII pentru o perioadă de timp limitată, cu termeni, termene și condiții stabilite de FURNIZOR;

CONTRACT – contract încheiat la distanță între FURNIZOR și CUMPĂRĂTOR;

CONȚINUT – toate informațiile existente de site-ul advancedmedical.ro care pot fi accesate prin mijloace electronice, e-mailuri sau orice alte mijloace de promovare a serviciilor FURNIZORULUI;

NEWSLETTER – mijloc de informare prin e-mail sau sms despre servicii și/sau promoții care nu implică angajamente din partea FURNIZORULUI cu privire la informațiile conținute;

TRANZACȚIE – plata efectuată de CUMPĂRĂTOR la achiziția de SERVICII MEDICALE de la FURNIZOR care poate fi realizată cu cardul prin procesatorul de plăți Netopia Payments (Visa/Maestro/Mastercard);

II. Condiții

Odată cu înregistrarea unei Comenzi pe Site sau telefonic, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail sau telefonic) prin care Furnizorul derulează operațiunile comerciale și înțelege că notificarea primită după efectuarea comenzii are doar rol de informare și nu este o acceptare de Comandă.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Serviciilor din Comandă pentru motive întemeiate, cu anunțarea despre această modificare prin oricare dintre mijloacele de comunicare puse la dispoziție de Cumpărător.

Contractul se consideră încheiat între Furnizor și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător a notificării (e-mail/sms) de acceptare a programarii / serviciului platit.

Oricărei persoane îi este permisă efectuarea unei comenzi. Pentru motive justificate, Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul la efectuarea unei comenzi dacă acțiunile Cumpărătorului sunt de natură a prejudicia în vreun fel Furnizorul.

Cumpărătorii au dreptul de a interacționa cu Site-ul prin e-mail și/sau telefonic având datele în secțiunea Contact și prin postarea opiniilor despre Serviciile  achiziționate. Furnizorul are dreptul să ignore părerile sau adresările care conțin injurii sau limbaj neadecvat fără justificarea acestora.

Pentru protejarea informațiilor din cadrul advancedmedical.ro Furnizorul poate solicita Cumpărătorului introducerea manuală a codurilor captcha.

Prețurile Serviciilor afișate pe Site sunt exprimate în lei, includ TVA. Prețul final al acestora va fi afișat în pagina de finalizare a comenzii.

Conținutul Site-ului este proprietatea exclusivă a Furnizorului și îi sunt rezervate acestuia toate drepturile obținute prin plata unor licențe de utilizare sau prin crearea directă.
Cumpărătorul sau oricare altă parte: persoană fizică, juridică sau orice altă entitate juridică nu are dreptul de a utiliza, copia, distribui sau publica informații conținute pe Site fără acordul Furnizorului.

III. Comanda

Serviciile adăugate în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu se consideră ca fiind rezervate.

Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul își dă acordul ca toate datele furnizate, necesare comunicării și transmiterii Serviciilor să fie utilizate în acest scop. De asemenea, consimte că ele sunt corecte și complete la data plasării comenzii.

Furnizorul poate anula Comanda efectuată de Cumpărător printr-o notificare și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți sau pretinderea de daune-interese în următoarele cazuri:
– Nefinalizarea tranzacției online din vina băncii emitente a cardului sau a procesatorului de plăți;
– Date incomplete / incorecte furnizate de Cumpărător la înregistrarea Comenzii;
– Imposibilitatea livrării Serviciilor comandate (forta majora, etc)

În cazul în care a fost efectuată plata online și comanda anulată, Furnizorul va returna în contul Cumpărătorului suma încasată în termen de maxim 21 zile de la data anulării comenzii.

IV. Confidențialitate

Înscrierea informațiile Cumpărătorului în baza de date a Furnizorului se realizează la crearea unui cont pe site, înscrierea la newsletter sau telefonic odată cu lansarea Comenzii. Prin această înscriere, Cumpărătorul consimte ca datele sale, în limitele legislației în vigoare, să fie procesate și transmise către terți parteneri pentru finalizarea comenzii sau pentru promovarea de produse față de care Cumpărătorul a manifestat interes.

Datele furnizate de Cumpărător sunt protejate conform legislației privind protecţia datelor cu caracter personal în vigoare. Furnizarea către instituții terțe se face respectând normele legale stabilite pentru acest tip de activitate.

V. Facturare

Prețul, modalitatea și termenul de plată sunt specificate în cadrul fiecărei Comenzi. Furnizorul va emite factură pentru Serviciile livrate cu informațiile furnizate de Cumpărător și o va trimite în format electronic pe e-mail la adresa menționată de acesta.

VI. Executare Servicii

Furnizorul se obligă să execute Serviciile către Cumparator în conformitate cu comanda acceptată.

VII. Răspundere

Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii.

Serviciile pe care Furnizorul le comercializează se adresează persoanelor peste 18 ani.

În situația publicării eronate a unor prețuri excesiv de mici pentru servicii, în comparație cu alte produse cu caracteristici asemănătoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a anula comanda, cu notificarea Cumpărătorului privind această neadvertență.

IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii privind modul în care Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal în contextul accesării și navigării Site-ului, creării de Conturi și achiziționării de Servicii, vă rugam să accesați Politica de confidențialitate.

X. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Furnizor și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.